Advies bij overbruggingskrediet

services-pic1U wil uw pand verkopen om een nieuw huis aan te schaffen. Wellicht was uw oude huis te klein, of bent u van baan veranderd. U wil met de verkoop van uw oude pand de aanschaf van uw nieuwe huis financieren.Het kan zomaar gebeuren dat de verkoop van uw oude huis nog niet is afgerond voordat u de nieuwe woning koopt. Dergelijke gevallen komen regelmatig voor. Wellicht heeft u een overbruggingskrediet nodig; een tijdelijke lening om uw nieuwe paleis te kunnen betalen. Omdat dit type lening van korte duur is, zijn de rentetarieven gewoonlijk hoog. Makelaar Lebrun helpt u de beste opties te selecteren. Met makelaar Lebrun doet u meer met uw geld !

Hypotheekadvies

services-pic2De keuze voor een hypotheek hoeft niet beperkt te zijn tussen vaste formules of variabele waarden 5/10/15/20/25/30. Er zijn vele interessante mogelijkheden die niet altijd bekend zijn bij het grote publiek. Het is bijvoorbeeld mogelijk een fors bedrag te lenen en enkel de maandelijkse rente af te lossen, en niet het geleende kapitaal. Een dergelijke lening past in een situatie waar het zeker is dat in de toekomst een bedrag vrijkomt dat u kunt gebruiken om het geleende kapitaal af te lossen (bijvoorbeeld bij te ontvangen giften, erfenis, bedrijfsverkoop, verkoop van waardevolle bezittingen).

Een andere innovatieve constructie is die waarbij de maandelijkse aflossingen beginnen met een relatief laag bedrag dat hoger wordt naarmate de tijd verloopt. Deze vorm van krediet houdt rekening met toenemende inflatie en met het feit dat jonge gezinnen naar verloop van tijd grotere financiële armslag krijgen. Wist u dat dit ook wel accordeonkrediet genoemd wordt ?

Gesterkt door haar kennis en ervaring op het gebied van krediet en regelgeving voor onroerend goed helpt makelaar Lebrun u de best passende constructie te vinden. Grote spelers in de makelaarswereld sturen hun cliënten nog wel eens in de richting van constructies die het gunstigst zijn voor de makelaar. Wij onderzoeken alle opties waarbij uw belang voorop staat.

Indien u reeds andere leningen heeft lopen (voor de auto, een hypotheek, een persoonlijke lening) kunnen wij met u kijken of we uw financiële huishouding beter kunnen stroomlijnen met als inzet om uw maandelijkse aflossingen te verlagen en de koopkracht voor uw volgende project te vergroten.
De financiële crisis en herstructureringen in de financiële wereld hebben geleid tot nieuwe omstandigheden en tarieven. Oude leningen kunnen geherfinancierd worden, wat leidt tot fikse kostenbesparingen voor de cliënt.

Verzekering advies

services-pic6Schuldsaldoverzekering (SSV): De schuldsaldoverzekering is er om ervoor te zorgen dat de hypotheek wordt afbetaald in geval van ernstige ziekte of voortijdig overlijden. De verzekering kan in maandelijkse termijnen of in één keer betaald worden. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag, uw leeftijd, en wat fiscaal het gunstigst uitpakt voor u.
Sommige kredietverschaffers bieden een erg gunstige rente. Cliënten met beperkte kennis van zaken vergelijken enkel de rentetarieven van een hypotheek en kiezen wat op basis van die informatie de beste optie lijkt. Wanneer de cliënt zijn keuze eenmaal gemaakt heeft, blijkt dat een schuldsaldoverzekering met een relatief hoge premie vereist is.
Makelaar Lebrun gebruikt haar kennis van de markt om u de beste mogelijkheden voor te leggen zodat u als winnaar naar voren komt.

services-pic7Brandverzekering: de aanschaf van een huis is een grote stap die u met minimale risico’s wilt nemen. Een brandverzekering is een vereiste voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit om problemen te voorkomen zoals brand- en waterschade. Makelaar Lebrun verzekert uw belangen goed.

services-pic8Diefstal: Een verzekering tegen diefstal kan ook schade veroorzaakt door diefstal dekken. Denk hierbij aan een gebroken raam, een ontzette deur. Naast verdwenen bezittingen is veel schade door inbraak denkbaar. Makelaar Lebrun onderzoekt met u de best passende opties, afhankelijk van eigen risico, waarde van het pand, enzovoort. Wij leggen u de gunstigste opties ter vergelijking voor.

services-pic9Verhuurdersverzekering: U bent huiseigenaar en zou graag uw woning verhuren, maar u bent bang dat eventuele huurders te laat of niet betalen.
Makelaar Lebrun kan u helpen met het vinden van passende en betrouwbare huurders. Wij checken voor u of potentiële huurders voldoende draagkrachtig zijn. Als u 100% verzekerd wilt zijn van de maandelijks huurinkomsten bieden wij u de verhuurdersverzekering. Zo kunt u rustig slapen.

Onroerend Goed Marketing

marketing-immobilierU zou graag zelf uw pand verkopen, maar u heeft moeite met het taxeren van de waarde en hoe te adverteren? Alhoewel wij dit niet aanraden, kan makelaar Lebrun u helpen met het maken van een constructie die u doet opvallen.
Dit aanbod beperkt zich tot organiseren van uw marketing (het schrijven van de advertenties, maken van foto’s, adverteren in gedrukte en online media).
Een alternatief is om ook de telefonische contacten voor u te beheren.
U dient zelf de verkoop af te wikkelen, de afspraken met de notaris af te handelen, en alle andere zaken die verband houden met de verkoop van onroerend goed. Wij vragen u een éénmalig bedrag voor ons werk.

Agence Immobilière Bruxelles | Agence Immobilière Jette